prije kise 59

Berton se već na početnim izlagačkim nastupima, u okrilju pazinskog Društva likovnih stvaratelja, izdvojio nadmoćnošću likovnih formulacija, u naznakama individualnog, osobnog detektiran je kao autor sugestivne vizije i inventivnog likovnog nerva. Od ovih prvih radova do današnjice posvećeno stvara, razgranatim putovima likovnog stvaralaštva izgradio je vjerodostojan, slojevit opus kojemu je unutarnja poveznica semantička vezanost za zavičajno podneblje i pronicljiv pogled na suvremeni društveni prostor.

Na navedenim stvaralačkim poticajima, intuitivno odabranim, pokretačkom snagom talenta i imaginacije, radišnošću i vjerom u svoje poslanje te pogonima pozitivnih karakternih osobitosti (vedrinom, altruizmom i optimizmom) razvio je samosvojnu likovnu poetiku, likovni credo, određen estetičnom osebujnošću raznorodnih realizacija.

Razgranatim i bogatim opusom te obilnom kataloškom dokumentacijom izložbenih projekata, dočekao je, za karijeru neprijeporno važnu, dvadesetu obljetnicu kontinuiranog, samostalnog izlaganja u muzejsko-galerijskim prostorima. Prateći Bertonovo izlagačko putovanje i ne zaustavljajući se na svakoj lokaciji, cilj nam je evocirati matrice njegovih interpretacija (tematske, metjerske, oblikovne) te njegov autentično građen likovni svijet. Prirodno, prvu je samostalnu izložbu održao u Muzeju grada Pazina, lokalnoj ustanovi koja imanentno svojoj djelatnosti može (pa i mora) opservirati autore s domaćeg terena, pratiti njihov rast i participirati u naporima njihove afirmacije. Naslov izložbe www.biljke.com upućuje na suvremeno vrijeme informacijsko-komunikacijskih tehnologija . Srazom internetskog naziva ciklusa i tematike iskonskog i trajnog svijeta prirode transcendentirano je aktualno vrijeme u svevremenski prostor bilja, trajno vitalan usprkos grubim nasrtajima čovjeka o čemu svjedoče aplikacije dijelova plastičnih, mrežastih vreća na njihovim stapkama. U ovim radovima nazirala se, kasnije i potvrdila, semiotika slikarskih formulacija: mozaična strukturiranost površina, plošnost kompozicija, usklađenost kolorita i motiva, stilizacija koja pobuđuje liričnost i priziva izgubljene prostore djetinjstva i ljepote. Motive je prirode snažnim stilizacijama i pojednostavljenjima izmijenjene pojavnosti i transformirane u prostor arhetipskog, ali uvijek asocijativnog, vizualizirao u serijama slika: Trave i Polja . Ciklusom Baladuri oblikovanom u estetskom izrazu koji neodoljivo priziva maniru dječjih likovnih ispisa Berton je postigao konvencionalnim motivom pročelja kuća koje je snažnim apstrahiranjem i kaligrafijom crteža transponirano u poetske zapise nestvarnih prostora. Na koloristički rafiniranim podlogama nanesenim sigurnim i snažnim potezima, nižu se prikazi stubišta koji ne vode nikamo, ali usmjeravaju na prozore i zamišljene živote iza njih. Ovim radovima oblikovana je bajkovita slikovnica priče o škalama, baladurima, uknima koja lirskom intonacijom i asocijativnim realizmom najizravnije utjelovljuje intelektualni i emotivni autorov naboj. Trilogijskim ciklusom Šume likovna iskustva nadogradio je novim metjerskim okvirima, ponajprije u metalu (žici) seriji skulptora Metalna šuma - krajnje pročišćenim, jezgrovitim interpretacijama, a njihove ambijentalne postave nadopunjavane su „otpalim" suhim lišćem u funkciji narativne dopune teme. Oprekom ugaslih boja i organskih formi listova s čvrstim, tvrdim i napetim, u crno obojanim strukturama drveća, naglašavana je njihova dojmljiva vizualna i oblikovna snaga. Zapisima u elektroničnom mediju Digitalna šuma te slikama Akrilna šuma Berton je realizirao trilogiju, ujedno i sintetizirao temu u provlačnoj interpretativnoj maniri svođenja motiva na njegove esencijalne strukturne oblike. Ciklus skulptura Bijeli čempresi predstavlja naoko jednostavne zamisli i modelacije u drvu i metalu, ali očaravajuće moćne u jednostavnosti domišljenog oblikovanja i senzitivnoj liričnosti.

Liričnost je postignuta odmjerenom izražajnosti monokromne bjeline i drveća oblikovanog s dvije plastične strukture – u prirodi pronađenih komada drveta i žičanih koji su „nadogradnja" preobražena u asocijativne forme. Kontrapunktiranje simbolike bijele boje i simbolike čempresa izdižu ciklus iznad jednoznačnog očitovanja prirode i usječeno je u prostore prolaznosti i neumitnog nestajanja. Slikarski ciklus Limuni s kriškama ovog citrusa ispunjenih znakovljem iz njegovih slikarskih vizualizacija krajolika, Berton je bio i nadalje jest ukotvljen u zavičajno podneblje. Okomito postavljene kriške, mozaično razlomljene u odvojene i omeđene plošne sekvence, ispunjavaju polja trokutnih obrisa, razasute, dimenzijama sitne, raznovrsne forme vizualnih obilježja sesilne arhitekture naselja ili suhozidima ograđenih dolaca te linijski grafizam poljskih puteljaka ili izoranih brazda njiva. Pregnućima Muzeja grada Pazina, organizirana je 2015., brojem izloženih serija i radova, velika izložba Bertona i Rolfa Lavena. Izložbena, kooperativna suradnja dvojice autora nije zatomila Bertonov nastup koji je iz slikarskog opusa izložio tri ciklusa: Prije kiše, Sjećanje na Tourves i Ptice, a iz kiparskog Bijele čemprese i Sedam gladnih godina. Serijom metalnih skulptura / instalacija / objekata, stapajućih vrsta klasifikacija trodimenzionalne likovnosti, donosi Sedam gladnih godina – stado izgladnjelih krava oblikovano od starog željeza u obrisnim pojedinostima tjelesnog izgleda, popraćeno i zvukovima iz kravlje štale, čime je postignut potentan izraz gladom isušenih i malaksalih animalnih tjelesa. U tematski smjelom ciklusu Ptice oblikovnom inventivnošću dramatično snažnog izraza fragmenata raščlanjenih ptičjih tjelesa, obrubljenih jakim, crnim linijama postignuta je žestina vitalističke, sirove snage. Serija slika Sjećanja na Tourves tvorbenim elementima kompozicije označila je i Bertonov povratak lirski intoniranim metaforičnim krajolicima. Umjetnička očitovanja s građom iz prirode nastavljena su i u serijama skulptura Kameno cvijeće i Čempresi izloženima na izložbi Crtež u prostoru. Naslov postava podvlači linijske modulacije razvedenih metalnih šipki na koje su usađeni kompaktni, grubo obrađeni komadi kamena („čaške cvijeća") ili zavojite i ravne šipke „mladica" koje izrastaju iz zatvorenih volumena „debla čempresa". Ove kompozicijske sklopove, jezgrovito sugestivnih formulacija, strukturirane na kontrastima zatvorenih, nepomično čvrstih volumena i prostor granatih, krutih elemenata, omekšava i oživljuje svjetlo stalnom mijenom osvijetljenih i zasjenjenih partitura.

Stilizam geometrizacije realnog podatka određuje ciklus Gola stabla , u slikarskim zapisima pravilni ritmovi naniza ogoljelih stabala. Prikazi multipliciranih stabala, trokutno zašiljenih grana, u srednjim dijelovima prelomljenih interpoliranim pojasevima geometrijskih oblika, izdignuti su u složene, pažljivo razrađene, oblikovne koncepte. Odmak od gradnje kompozicija egzaktnim geometrijskim oblicima razloženih motiva označio je ciklus Prije kiše koji u konstrukciji slika ponavlja konstantu Bertonove poetike - strukturiranje na unutarnjim suodnosima jasno određenih i snažnim okvirnim linijama naglašenih sekvenci. Spontanim rukopisom, kromatikom i „melodioznim" ritmom kuća, nanesenih tek obrisnim naznakama volumena, uprizorene su svevremenske, topografski nelocirane, nerealne slike prostora prožete dahom magije dosegnutim umjetničkim senzibilitetom autora.

Nužno je navesti okolnosti pripreme posljednje Bertonove izložbe kontemporarne pandemiji koronavirusa, s refleksijama na sve segmente života. Ponajprije je izložba odgođena, potom je, u kratkom međučinu smanjenja širenja zaraze, započela njezina organizacija. Međutim, promjenama financijskih mogućnosti Muzeja grada Pazina, smanjen je obim kataloga te je prikaz Bertonovog likovnog stvaralaštva i samostalne izlagačke aktivnosti sveden na novozadani okvir nastojeći da se apostrofiraju tematska izvorišta, koherentnost opusa, jedrina i izvornosti njegovog likovnog govora.

Marija Ivetić, lipanj 2020.

Koristimo kolačiće
Ova stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.